Cz.1. Ćwiczenia do zajęć praktycznych. Wprowadzenie i Housekeeping. Sylwia Oparka Teresa Nowicka

KSIĄŻKI

Autorzy: Sylwia Oparka Teresa Nowicka
Wydawca: Wydawnictwo Maria
Miejsce i rok wydania: Polanica Zdrój 2010, wydanie I
Format: A4
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-62337-21-7

Spis Treści
I. Wprowadzenie
1.Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i obowiązującymi standardami w hotelu
2. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
3. Posługiwanie się sprzętem przeciwpożarowym
4. Stosowanie procedur postępowania w nagłych wypadkach w hotelu: pożar, awaria urządzeń technicznych, napad, kradzież, zagrożenie terrorystyczne, zgon gościa hotelowego
5. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
II. Techniki pracy w dziale utrzymywania czystości i porządku
1. Stosowanie standardów wyposażenia jednostki mieszkalnej
2. Przygotowanie wózka obsługowego używanego przez pokojowe
3. Stosowanie technik sprzątania jednostek mieszkalnych
4. Przygotowanie jednostki mieszkalnej dla gości typu VIP

Wstęp ćwiczenia