Marketing w gastronomii. Józef Sala

KSIĄŻKI

Celem opracowania jest przedstawienie istoty i specyfiki instrumentów marketingu w gastronomii oraz ukazanie, jak należy je stosować w tej branży. W pracy przyjęto założenie, że z uwagi na specyficzny charakter działalności w tej gałęzi instrumenty marketingu wymagają odmiennego wdrażania niż na innych rynkach.
Książka stanowi całościowe opracowanie z dziedziny marketingu w gastronomii.

Autor omówił w niej:
· pojęcie i rolę gastronomii w gospodarce rynkowej,
· istotę i specyfikę marketingu w gastronomii,
· usługę gastronomiczną jako produkt,
· strategie produktu w gastronomii indywidualnej i systemowej,
· dystrybucję usług gastronomicznych,
· kształtowanie cen w gastronomii,
· promocję usług gastronomicznych,
· usługi gastronomiczne jako komponent produktu w hotelarstwie,
· usługi gastronomiczne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności produktu w hotelarstwie.,

Książka dostarcza niezbędnej wiedzy osobom zatrudnionym w biznesie restauracyjno-hotelarskim. Szczególnym jej adresatem są studenci kierunków ekonomicznych oraz słuchaczy szkół o profilu turystycznym.

Autor: Józef Sala
Liczba stron: 228
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2011
Wydanie: II zmienione
Oprawa: miękka
Format: 162x237
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP.
ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE I ROLA GASTRONOMII W GOSPODARCE RYNKOWEJ.
1.1. Podstawowe pojęcia związane z działalnością gastronomiczną.
1.2. Funkcje gastronomii.
1.3. Formy gastronomii. Kryteria klasyfikacji zakładów gastronomicznych.
1.4. Podsystemy gastronomii w gospodarce rynkowej.
1.5. Rola gastronomii w gospodarce rynkowej.
1.5.1. Gastronomia jako ogniwo gospodarki żywnościowej i turystycznej w krajach wysoko rozwiniętych.
1.5.2. Rola gastronomii na rynku dóbr konsumpcyjnych i usług w Polsce.

ROZDZIAŁ 2. ISTOTA I SPECYFIKACJA MARKETINGU W GASTRONOMII.
2.1. Rozwój marketingu w działalności gastronomicznej.
2.2. Istota marketingu w gastronomii.
2.3. Struktura marketingu-mix w gastronomii.

ROZDZIAŁ 3. USŁUGA GASTRONOMICZNA JAKO PRODUKT.
3.1. Istota i cechy produktu w gastronomii.
3.2. Poziomy i elementy produktu w gastronomii.
3.3. Metody różnicowania produktu. Pozycjonowanie zakładu gastronomicznego wobec konkurencji.
3.4. Cykl życia usług gastronomicznych. Dynamika form organizacyjnych gastronomii.

ROZDZIAŁ 4. STRATEGIE PRODUKTU W GASTRONOMII INDYWIDUALNEJ.
4.1. Strategia niszy rynkowej jako główny sposób konkurowania niezależnych firm gastronomicznych na rynku.
4.2. Strategie produktu w wybranych formach gastronomii indywidualnej.
4.2.1. Restauracje.
4.2.1.1. Restauracje popularne.
4.2.1.2. Restauracje luksusowe.
4.2.1.3. Restauracje etniczne.
4.2.1.4. Restauracje sławnych osób.
4.2.2. Zakłady folklorystyczne.
4.2.3. Dyskoteki.
4.2.4. Puby.
4.2.5. Winiarnie.
4.2.6. Kawiarnie.
4.2.7. Herbaciarnie.
4.2.8. Kluby.
4.2.9. Bistro.
4.2.10. Tawerny.
4.2.11. Bary.

ROZDZIAŁ 5. STRATEGIE PRODUKTU W GASTRONOMII SYSTEMOWEJ.
5.1. Istota i komponenty gastronomii systemowej.
5.2. Strategie produktu w zakładach fast food.
5.3. Strategia produktu w sieciach prowadzących zakłady typu fast casual.
5.4. Strategia produktu w sieciach prowadzących zakłady typu casual dining.
5.5. Strategia produktu w sieciach prowadzących bary kawowe.
5.6. Strategia produktu w gastronomii handlowej.
5.6.1. Usługi gastronomiczne w sieciach domów towarowych.
5.6.2. Usługi gastronomiczne w sklepach spożywczych i na stacjach benzynowych.
5.6.3. Sieci gastronomiczne w ośrodkach i centrach handlowych.

ROZDZIAŁ 6. DYSTRYBUCJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH.
6.1. Pojęcie i elementy systemu dystrybucji.
6.2. Współczesne kierunki rozwoju systemu dystrybucji usług gastronomicznych i ich uwarunkowania.
6.3. Podstawowe kanały dystrybucji usług gastronomicznych.
6.3.1. Kanały bezpośrednie.
6.3.2. Kanały pośrednie.
6.3.2.1. Istota kanałów pośrednich.
6.3.2.2. Rodzaje i funkcje pośredników w kanałach dystrybucji.
6.4. Uwarunkowania i kierunki rozwoju wertykalnych i horyzontalnych systemów
marketingu.
6.4.1. Determinanty procesów integracji w kanałach dystrybucji.
6.4.2. Franchising.
6.4.3. Alianse strategiczne.

ROZDZIAŁ 7. KSZTAŁTOWANIE CEN.
7.1. Pojęcie i elementy ceny.
7.2. Czynniki decyzji cenowych w gastronomii.
7.3. Podstawowe metody kształtowania cen.
7.3.1. Kształtowanie cen oparte na formule kosztowej.
7.3.2. Kształtowanie cen zorientowane na konkurencję.
7.3.3. Kształtowanie cen zorientowane na popyt.
7.4. Różnicowanie cen.
7.4.1. Istota i przyczyny różnicowania cen.
7.4.2. Różnicowanie cen ze względu na wielkość sprzedaży.
7.4.3. Różnicowanie cen ze względu na czas zakupu.
7.4.4. Różnicowanie cen ze względu na typ nabywcy.

ROZDZIAŁ 8. PROMOCJA UŁUG GASTRONOMICZNYCH.
8.1. Pojęcie i struktura systemu promocji.
8.2. Reklama usług gastronomicznych.
8.2.1. Istota i rola reklamy na rynku usług gastronomicznych.
8.2.2. Organizacja reklamy w firmie gastronomicznej.
8.2.3. Zarządzanie reklamą.
8.2.3.1. Uwarunkowania i zakres decyzji reklamowych.
8.2.3.2. Etapy procesu planowania kampanii reklamowej.
8.3. Public relations.
8.4. Promocja sprzedaży.
8.5. Sprzedaż osobista.

ROZDZIAŁ 9. USŁUGI GASTRONOMICZNE JAKO KOMPONENT PRODUKTU W HOTELARSTWIE.
9.1. Pojęcie i funkcje hotelarstwa.
9.2. Współczesne kierunki rozwoju hotelarstwa.
9.3. Rola gastronomii w strukturze produktu w hotelarstwie.

ROZDZIAŁ 10. USŁUGI GASTRONOMICZNE JAKO CZYNNIK PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTU W HOTELARSTWIE.
10.1. Zakres usług gastronomicznych w hotelach.
10.2. Gastronomia hotelowa — funkcje i kierunki rozwoju.
10.3. Obsługa gości w pokojach i jej rola w podnoszeniu jakości produktu hotelowego.
10.4. Organizowanie bankietów i działalność cateringowa.
10.5. Czynniki sukcesu w gastronomii hotelowej.
10.6. Główne współczesne kierunki rozwoju gastronomii hotelowej.

BIBLIOGRAFIA.