Hotelarstwo. Zbiór zadań i testów.Trening przed egzaminem pisemnym i praktycznym. Sylwia Oparka Teresa Nowicka. Wersja elektroniczna.

KSIĄŻKI

Spis treści:
•Wstęp
•Rozdział I - Słownik pojęć hotelarskich
•Rozdział II - Repetytorium do skryptu Organizacja i technika pracy w hotelarstwie
•Rozdział III - Zadania i testy do egzaminu pisemnego
•Rozdział IV - Zadania do części praktycznej
•Rozdział V - Odpowiedzi
•Rozdział VI - Przykłady wzorów druków stosowanych w hotelarstwie
•Bibliografia


ISBN 978-83-60478-73-8
Wydanie II uzupełnione 2008
Objętość - 200 stron


Zbiór w wersji elektronicznej, zapisany w formacie PDF:
Rozmiar: 2,1 MB
Drukowanie: TAK
Kopiowanie: NIE
Dostępny format: PDF
Warunki techniczne niezbędne do korzystania ze zbioru:
posiadanie zainstalowanego na komputerze programu Adobe Reader.